Anasayfa

Jet Yakıtı

konteyner1.jpg

Programın Amacı
Jet yakıtı programının amacı jet yakıtı numunelerinde analiz yapan akaryakıt laboratuvarlarına jet yakıtı karşılaştırma programı sağlamaktır. Bu program kapsamında katılımcı laboratuvarlara yılda bir defa jet yakıtıl numunesi gönderilir ve analiz sonuçlarına göre laboratuvarların performansları değerlendirilir.

Programa Katılım
Programa katılım için katılımcı laboratuvarın program için belirlenen analizlerden en az bir tanesini yapabiliyor olması, LabKar Programı katılım ücretini ödemesi ve LabKar Program Sözleşmesi'ni kabul etmesi gereklidir.

Program Organizasyonu
Program tek çevrimden oluşur ve web sayfasında duyurulan tarihlerde düzenlenir.

Zaman Çizelgesi
Numunelerin gönderildiği tarih, veri sistemine analiz sonuçlarının son giriş tarihi ve çevrim sonuç raporunun yayınlandığı tarih katılımcılara e-posta aracılığı ile bildirilir.

Homojenite ve Stabilite Analizleri
Jet Yakıtı numunelerinde homojenite ve stabilite değerlendirmesi, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında yapılan Yoğunluk  analizleri ile ISO 13528 standardına göre yapılmaktadır.

 

Gizlilik

Programa katılan her laboratuvara bir laboratuvar kodu verilir. Bu kodlar her yıl ve aynı yıl içerisinde de katılım sağlanan ürün bazındaki çevrimlere gore değişmektedir. Laboratuvarlar ilgili çevrimle ilgili koduna www.labkar.org.tr sayfasına kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Çevrimler sekmesinden ulaşabilirler. Bu laboratuvar kodları ile katılımcılar kendilerine ait sonuçların değerlendirmesini yapabilirler. Laboratuvar kodlarının kime ait olduğu programın yürütücüsü olan Petrol Araştırma Merkezi dışında hiçbir kurum tarafından bilinmez. Bu kodların Petrol Araştırma Merkezi içerisinde de yetkili olmayan personel tarafından bilinmesine engel olacak güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Analiz Numuneleri
Jet yakıtı numuneleri birer litrelik 3 adet cam şişe içinde katılımcılara ulaştırılır. Cam şişeler kargoda nakliye esnasında zarar görmemesi için özel kutular içine konur.

Kalite Kontrol
Katılımcılara gönderilmeden önce numunelere homojenlik testleri uygulanır. Böylece her katılımcının eşdeğer numune alması sağlanır.

Analitler
Jet yakıtı karşılaştırma programında dağıtılan numunelere aşağıdaki analizler uygulanır:

 • Toplam Asit Sayısı
 • Aromatikler
 • Merkaptan Kükürt
 • Toplam Kükürt
 • Distilasyon
 • Alevlenme Noktası
 • Yoğunluk
 • Buhar Basıncı
 • Donma Noktası
 • Viskozite, -20ºC'da
 • Net Yanma Isısı
 • İslenme Noktası
 • Bakır Şerit Korozyonu
 • Isıl Kararlılık
 • Mevcut GOM
 • Sudan Ayrışma Özelliği
 • Elektriksel İletkenlik
 • Yağlayıcılık Özelliği
 • Renk Tayini (Saybolt)
 • Yakıt Sistemi Buzlanma Önleyicileri (FSII)
 • Naftelen Hidrokarbonların Tayini
 • Partikül Kirlilik Tayini*
 • Su Reaksiyonu
 • Doktor Testi
 • Görünüş
 • Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) Tayini
 • Setan İndisi
 • Hidrojen Miktarı

Standart Metotlar
Analizlerde ISO, EN, ASTM ve TSE gibi standart metotlar kullanılır. Katılımcı laboratuvar, belirtmek şartıyla bunların dışında da bir standart metot kullanabilir. Jet yakıtı programında kullanılabilecek standart metotlar şu şekildedir.

Toplam Asit Sayısı

TS 5458

Aromatikler

TS EN 15553

Merkaptan Kükürt

TS 1739

Toplam Kükürt

TS 1539/ TS EN ISO 14596/ TS EN ISO 8754/ TS EN ISO 20846

Distilasyon

TS EN ISO 3405

Alevlenme Noktası

TS 1171

Yoğunluk

TS 1013 EN ISO 3675 / TS EN ISO 12185

Buhar Basıncı

TS EN 13016-1

Donma Noktası

TS 1766 ISO 3013

Viskozite, -20ºC'da

TS 1451 EN ISO 3104

Net Yanma Isısı

TS ISO 3648 / TS 9941

İslenme Noktası

TS ISO 3014

Bakır Şerit Korozyonu

TS 2741 EN ISO 2160

Isıl Kararlılık

TS ISO 6249

Mevcut GOM

TS EN ISO 6246

Sudan Ayrışma Özelliği

TS 13454
Elektriksel İletkenlik TS 3467 ISO 6297
Yağlayıcılık Özelliği ASTM D5001
Renk Tayini (Saybolt) ASTM D156 / TS 2991
Yakıt Sistemi Buzlanma Önleyicileri (FSII) ASTM D5006
Naftelen Hidrokarbonların Tayini ASTM D1840
Partikül Kirlilik Tayini ASTM D5452
Su Reaksiyonu ASTM D1094
Doktor Testi ASTM D4952 / TS 2884
Görünüş -
Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) Tayini IP 585
Setan İndisi TS EN ISO 4264 / ISO 4264
Hidrojen Miktarı ASTM D7171

 *: Partikül Kirlilik Tayini için gerekli numune hacminin fazla olması nedeniyle  ayrı bir paket oluştrulmuştur. Talep doğrultusunda numune gönderimi yapılacaktır.

Analiz Sonuçlarının Girilmesi
Katılımcı laboratuvarların analiz sonuçlarını girebilmeleri amacıyla LabKar web sitesinde veri giriş sayfası oluşturulmuştur. Katılımcıların belirlenen tarihler içinde sonuçlarını girmeleri gerekmektedir.

Veri giriş sayfası kullanıcı hatasını en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı girdilerinin istenilen formatta olup olmadığı kontol edilerek sonuçların veritabanına kayıt işlemi gerçekleştirilir. Gözle yapılan muayenede hatalı olduğu belirlenen veriler için kullanıcı uyarılır ve yeniden giriş yapması istenir.

 

İstatistiksel Değerlendirme ve Raporlama hakkında bilgi almak için tıklayınız.