Anasayfa

LPG

konteyner3.jpg

Programın Amacı
LPG programının amacı LPG numunelerinde analiz yapan akaryakıt laboratuvarlarına LPG karşılaştırma programı sağlamaktır. Bu program kapsamında katılımcı laboratuvarlara yılda iki defa LPG numunesi gönderilir ve analiz sonuçlarına göre laboratuvarların performansları değerlendirilir.

Programa Katılım
Programa katılım için katılımcı laboratuvarın program için belirlenen analizlerden en az bir tanesini yapabiliyor olması, LabKar Programı katılım ücretini ödemesi ve LabKar Program Sözleşmesi'ni kabul etmesi gereklidir.

Program Organizasyonu
Program iki çevrimden oluşur. Yaz ve kış sezonu analiz speklerinin test edilebilmesi amacıyla bahar ve sonbahar aylarında düzenlenir.

Zaman Çizelgesi
Numuneler web sayfasında duyurulan tarihlerde katılımcı laboratuvarlara ulaştırılmak üzere taşeron firma aracılığıyla dağıtılır. Numunelerin gönderildiği tarih, veri sistemine analiz sonuçlarının son giriş tarihi ve çevrim sonuç raporunun yayınlandığı tarih katılımcılara e-posta aracılığı ile bildirilir.

Homojenite ve Stabilite Analizleri
LPG numunelerinde homojenite ve stabilite değerlendirmesi, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında yapılan kompozisyon analizi ile ISO 13528 standardına göre yapılmaktadır.

Gizlilik

Programa katılan her laboratuvara bir laboratuvar kodu verilir. Bu kodlar her yıl ve aynı yıl içerisinde de katılım sağlanan ürün bazındaki çevrimlere gore değişmektedir. Laboratuvarlar ilgili çevrimle ilgili koduna www.labkar.org.tr sayfasına kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Çevrimler sekmesinden ulaşabilirler. Bu laboratuvar kodları ile katılımcılar kendilerine ait sonuçların değerlendirmesini yapabilirler. Laboratuvar kodlarının kime ait olduğu programın yürütücüsü olan Petrol Araştırma Merkezi dışında hiçbir kurum tarafından bilinmez. Bu kodların Petrol Araştırma Merkezi içerisinde de yetkili olmayan personel tarafından bilinmesine engel olacak güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Analiz Numuneleri
Katılımcılara gönderilen analiz numunelerinin genel karakteristiğinin ürün ana standardlarında verilen özellikler aralığında olması beklenmektedir. Numunelerin rutinde olduğu gibi analiz edilmesi gerekmektedir.

LPG numuneleri iki litrelik emniyetli çelik tüp içinde katılımcılara ulaştırılır.Numunelerin katılımcılara ulaştırılmasında AYGAZ Firması’ndan taşeronluk hizmeti alınmaktadır.

Kalite Kontrol
Katılımcılara gönderilmeden önce numunelere homojenlik testleri uygulanır. Böylece her katılımcının eşdeğer numune alması sağlanır.

Analitler
LPG karşılaştırma programında dağıtılan numunelere aşağıdaki analizler uygulanır:

 1. Hidrokarbon Bileşenleri
 2. Dien Muhtevası
 3. Gösterge Buhar Basıncı (Hesapla)
 4. Toplam Kükürt Miktarı
 5. Motor Oktan Sayısı (MON)
 6. GVP en az 150 kPa olduğu sıcaklık
 7. Bakır Şerit Korozyonu**
 8. Yoğunluk (Hesapla)
 9. Su Muhtevası Tayini**
 10. Buharlaşma Kalıntısı Tayini
 11. Hidrojen Sülfür Tayini (Kurşun Asetat Metodu)**
 12. Koku Tayini
 13. Yoğunluk (Deneyle)*
 14. Buhar Basıncı (Deneyle),40 C***
 15. C2 Hidrokarbonları
 16. C4 Hidrokarbonları
 17. C5 Hidrokarbonları
 18. Doymamış Hidrokarbonlar
 19. Saflık
 20. Gaz Kromatografi İle Kükürtlü Bileşiklerin Analizi

Standart Metotlar
Analizlerde ISO, EN, ASTM ve TSE gibi standart metotlar kullanılır. Katılımcı laboratuvar, belirtmek şartıyla bunların dışında da bir standart metot kullanabilir. LPG programında kullanılabilecek standart metotlar şu şekildedir.

Komposizyon Analizi  TS 6124 EN 27941/ EN 27941
Dien Muhtevası  TS 6124 EN 27941/EN 27941
Gösterge Buhar Basıncı (Hesapla)  TS EN ISO 8973/ EN ISO 8973
Toplam Kükürt Miktarı  ASTM D 6667/ TS 13361/ ASTM D 3246/ TS 13373
Motor Oktan Sayısı  TS EN 589+A1/ EN 589+A1
GVP en az 150 kPa old. sıcaklık TS EN ISO 8973/ EN ISO 8973
Bakır Şerit Korozyonu TS 1299 EN ISO 6251/ ISO 6251
Yoğunluk (Hesapla) TS EN ISO 8973 / EN ISO 8973
Su Muhtevası Tayini TS EN 15469 / EN 15469
Buharlaşma Kalıntısı Tayini TS EN 15470/ EN 15470 / TS EN 15471 / EN 15471
Hidrojen Sülfür Tayini (Kurşun Asetat Metodu) TS 5255 EN ISO 8819 / EN ISO 8819
Koku Tayini TS EN 589+A1 / EN 589+A1
Yoğunluk (Deneyle) TS 1105 EN ISO 3993 / EN ISO 3993
Buhar Basıncı (Deneyle),40 C TS 1298 EN ISO 4256 / EN ISO 4256
C2, C4, C5 Hidrokarbonlar TS 6124 EN 27941 / EN 27941
Doymamış Hidrokarbonlar TS 6124 EN 27941 / EN 27941
Saflık TS 6124 EN 27941 / EN 27941
Gaz Kromatografi İle Kükürtlü Bileşiklerin Analizi ASTM D5504, TS 13707

*:Yoğunluk deneyi sadece 1. çevrimlere dahil edilecektir.

**:Bakır Korozyonu, Su Muhtevası ve Hidrojen Sülfür Tayini deneyleri sadece 2. çevrimlere dahil edilecektir.

***: Buhar Basıncı (Deneyle) iki yılda bir çevrimlere dahil edilmektedir.

Analiz Sonuçlarının Girilmesi
Katılımcı laboratuvarların analiz sonuçlarını girebilmeleri amacıyla LabKar web sitesinde veri giriş sayfası oluşturulmuştur. Katılımcıların belirlenen tarihler içinde sonuçlarını girmeleri gerekmektedir.

Veri giriş sayfası kullanıcı hatasını en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı girdilerinin istenilen formatta olup olmadığı kontol edilerek sonuçların veritabanına kayıt işlemi gerçekleştirilir. Gözle yapılan muayenede hatalı olduğu belirlenen veriler için kullanıcı uyarılır ve yeniden giriş yapması istenir.

 

İstatistiksel Değerlendirme ve Raporlama hakkında bilgi almak için tıklayınız.